null

Suomen Laatutarha

Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa puutarhatuotteiden turvallisuus, tuotannnon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja työntekijöiden hyvät työolot. Ohjeiston noudattaminen on pakollista yrityksille, jotka ovat tehneet sopimuksen puutarha-alan kotimaisuusmerkin käytöstä (Puhtaasti, Kauniisti tai Kestävästi kotimainen -tuotemerkki). Laatutarha-ohjeisto versio 2013 sisältää lainsäädännön viimeisimmät muutokset sekä niitä kotimaisen puutarhatuotannon hyviä käytöntöjä, joilla voidaan varmistaa tuotteiden puhtaus ja turvallisuus. Sertifikaatti

null

PEFC – Sertifikaatti

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista.Sertifikaatti